Inloggen

Inloggen met je gegevens

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

Een verhaal...

 

Op zaterdag 18 juni wandelt een gelooid en gerijpt gezelschap door Appingedam. Het zijn de pakweg 150 oud-leerlingen van de (R)HBS en MMS die tot in elk geval 1972 het pand bezochten waar het Stadskantoor van Appingedam (nu gemeente Eemsdelta) is gehuisvest. Ze hebben een reünie.

De (R)HBS en MMS staan voor (Rijks) Hogere Burger School en Middelbare Meisjes School. Het waren onderwijsvormen waarvan in de zestiger jaren van de vorige eeuw afscheid werd genomen. VWO en Havo kwamen ervoor in de plaats. De laatste examens werden in 1972 afgenomen. De leerlingen van toen zullen om en nabij de 17 jaar zijn geweest, hetgeen vertelt dat de jongste reünisten nu 67 jaar moeten zijn.

Een deel van de reünisten beweegt zich overdag in Appingedam. Ze kunnen daar het voormalige schoolgebouw bezoeken en herinneringen ophalen. Ze kunnen ook nog via een stadswandeling hun vroegere belevenissen koppelen aan plekken in Appingedam.

Zestiger jarenHerinneringen zijn er volop. Wat dat betreft is het ook voor buitenstaanders interessant de site van de reünie eens te bezoeken. Want die site (rhbs-appingedam.nl) is  een goedgevulde verhalendoos met tal van anekdotes uit een ver verleden. Het zijn mooie verhalen, maar ook de wrange kanten van dit tijdperk komen aan bod.

Zo staat er een verhaal te lezen over Maurits Nieweg, een joodse jongen met heel goede cijfers die vanaf 1941 niet meer naar de HBS mocht. Hij woonde aan de Dijkstraat 25, waar vader een schoenenzaak runde. Voor dat pand liggen een paar Stolpersteine, ofwel struikelstenen, die verwijzen naar onder anderen de dood van Maurits. Hij kwam in 1943 met een deel van zijn familie om in kamp Sobibor. Drie VWO-leerlingen van het huidige  J.P. Cleveringa-lyceum schreven een boekje over hem.

De site meldt herinneringen aan intrede van Ras-patat (uit Warffum) bij lunchroom Party en aan de puddingbroodjes van Bakkertje Dijkhuizen (Solwerderstraat Oost), die op zaterdagochtend – er werd in die tijd nog op zaterdag les gegeven – erg populair waren. Er worden ook examenopdrachten getoond en zelfs toelatingsexamens. De cito-toetsen waren er in die tijd nog niet en een toelatingsexamen moest aantonen of je goed genoeg was voor de HBS.

Het aloude HBS-pand aan de Wilhelminaweg is in 1917 opgeleverd. Het staat er nu dus 105 jaar. Er is in die tijd veel gebeurd, soms ook heel grappig. In een van de verhalen op de site vertelt oud-docent John Breeschoten (inmiddels overleden) over de gehorige klassen en de problemen die dat gaf als twee docenten met een meer dan gemiddeld volume naast elkaar les gaven. Breeschoten: ,,Op een gegeven ogenblik hoorde je dominee Noordmans met die karakteristieke stem van hem: En toen riep Jezus Paulus bij zich… Waarna Aly Hoeksema in het lokaal daarnaast op hetzelfde moment bulderde: D’r uit, je hebt het weer niet voor elkaar!”

Er werden onder leiding van scheikundeleraar Reijnten zelfs kaliumballetjes vanaf de Brons-brug in het Damsterdiep gegooid, want dat gaf van die ‘mooie explosies’. En op het sportveld aan de Holwierderweg moesten op maandagmorgen vaak nog de schapen van boer Vries worden weggejaagd.

Het zijn verhalen die bij het gerijpte en gelooide gezelschap vast voorbij komen als ze de rest van de dag op Ekenstein bij elkaar komen. Eten, een drankje en muziek zijn daar de mengende elementen.

jaren veertig


Afdrukken   E-mailadres
© 2022 Stichting Reünie RHBS | MSvM Appingedam